Hållbarhet

  

Marknaden för baby- och barnprodukter är en av de hårdast reglerade marknaderna i världen. Med all rätt! Vi inser alla vikten av att sätta våra barns säkerhet främst och på The Buppa Brand eftersträvar vi hela tiden att överträffa de regelverk som finns för våra produkter. När du köper en produkt från oss ska du känna dig trygg i att den har tillverkats, testats och godkänts i enlighet med gällande regelverk. 

Våra mervärden syftar till en hållbar framtid och en kundrelation som består för framtiden. Mervärden skapar vi genom att enbart arbeta med leverantörer som har erkänt hög kvalitet och i samarbetet med er genom stöd och support i alla led - från beställning till leverans.

Vi arbetar enligt ISO26000 - med miljö som fokus. Egen produktutveckling borgar för bästa kvalitet och produktsäkerhet samt att produktionen styrs noggrant för att uppfylla miljökrav och tillverkningssäkerhet. Alla produkter strävar efter att vara tillverkade i material som är skonsamma för miljön. Givetvis är vi anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

 

Upcycle

När tillfälle ges använder vi restpartier av tyger. Genom att göra det minskar vi avfallet tillsammans med våra leverantörer.

Recycle

Vi försöker, i den mån vi kan, att använda tyger gjorda av återvunna fiber. Tack vare att använda gamla fiber kan vi minska vårt avtryck på jorden.

 

The Buppa Brand AB vill vara med och bidra till en hållbar utveckling och värna om vår miljö, för att våra barn ska få en så bra framtid som möjligt!

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Självklart tar vi vårt producentansvar vad gäller förpackningar och tryckmaterial. Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, FTI.

FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige. Deras verksamhet finansieras av dessa företag och de drivs helt utan vinstsyfte. Deras mål är att erbjuda ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på de varor och tidningar du köper.

 

Miljömärkta förpackningar - ÅterBära™

Våra e-handelspåsar och förvaringspåsen till åkpåsarna är miljömärkta med ÅterBära™.

ÅterBära™
ÅterBära™ är en miljöärkning som innebär att produkten är 100% klimatneutral. Det betyder att det har räknats på hur mycket utsläpp som skapas hela vägen från råmaterial till att den färdiga produkten når oss. Sedan klimatkompenseras det för alla utsläpp genom certifierad trädplantering i Colombia. Läs mer om initiativet här.