Buppas motto

  

'Det vi gör idag ska vara snällt mot imorgon'

  

För att följa vårt motto använder vi oss av det engelska uttrycket 'The 3R’s - Reduce, Reuse och Recycle' som ledord i vårt hållbarhetsarbete. För oss är det här kärnan i vår resa att bli det mest hållbara alternativet vad gäller barnvagnstillbehör.

Reduce

Genom att REDUCERA de antal produkter som vi använder minskar vi vår miljöpåverkan. Lägre konsumtion resulterar i mindre produktion - vilket i sin tur ger lägre utsläpp, avfall och färre transporter. Så här bidrar vi:

  • Vi använder oss av material med hög kvalitet. Det ger våra produkter en hög slitstyrka och en lång livstid. Dem ska hålla i många år! Det här betyder att dina Buppa-produkter kommer ha ett långt lyckligt liv som räcker till mer än ett barn!
  • The Buppa Brand's design är funktionell och enkel utan onödiga detaljer som tar anspråk på naturresurser och energi.

Reuse

När vi ÅTERANVÄNDER/ÅTERBRUKAR produkter som redan finns i omlopp bidrar vi till lägre nyproduktion, som tär på vår planet. Så här arbetar vi:

  • The Buppa Brand's produkter är gjorda för att återanvändas.
  • Vi använder restpartier av tyger till Limited Editions av våra produkter. Vi kallar det återbruk - Up-cycle på engelska!

Recycle

Att ÅTERVINNA en produkt är sista utvägen att ge den nytt liv. Alla produkter har en livslängd och när de inte längre kan användas i sin nuvarande form kan man i vissa fall återvinna materialet. Det är en stor miljövinst i att göra det i jämförelse med att utvinna nya råvaror. Så här återvinner vi:

  • Vi försöker i den mån det går att använda material med återvunna fiber till våra produkter.
  • Vi uppmanar er kunder att lämna produkten i rätt återvinningskärl om den inte ska/kan användas mer.

  

Symboler att titta efter

Upcycle

När tillfälle ges använder vi restpartier av tyger. Genom att göra det minskar vi avfallet tillsammans med våra leverantörer.

Recycle

Vi försöker, i den mån vi kan, att använda tyger gjorda av återvunna fiber. Tack vare att använda gamla fiber kan vi minska vårt avtryck på jorden.

    

ISO26000

Vi arbetar enligt ISO26000 - med miljö som fokus. Egen produktutveckling borgar för bästa kvalitet och produktsäkerhet samt att produktionen styrs noggrant för att uppfylla miljökrav och tillverkningssäkerhet. Alla produkter strävar efter att vara tillverkade i material som är skonsamma för miljön. Vi eftersträvar att kunna miljömärka våra produkter allt eftersom. Givetvis är vi anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

The Buppa Brand AB vill vara med och bidra till en hållbar utveckling och värna om vår miljö, för att våra barn ska få en så bra framtid som möjligt!

 

Förpacknings- och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Självklart tar vi vårt producentansvar vad gäller förpackningar och tryckmaterial. Vi är anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB, FTI.

FTI ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar på uppdrag av de företag – producenterna - som sprider dem i Sverige. Deras verksamhet finansieras av dessa företag och de drivs helt utan vinstsyfte. Deras mål är att erbjuda ett tydligt och enkelt återvinningssystem med bästa service och högsta miljönytta, som så lite som möjligt påverkar priset på de varor och tidningar du köper.

  

Miljömärkta förpackningar - ÅterBära™

Våra e-handelspåsar och förvaringspåsen till åkpåsarna är miljömärkta med ÅterBära™.

ÅterBära™
ÅterBära™ är en miljöärkning som innebär att produkten är 100% klimatneutral. Det betyder att det har räknats på hur mycket utsläpp som skapas hela vägen från råmaterial till att den färdiga produkten når oss. Sedan klimatkompenseras det för alla utsläpp genom certifierad trädplantering i Colombia. Läs mer om initiativet här.

 

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen