Kvalitet i alla led

Vi värnar om relationen med er genom att säkra kvalitet och säkerhet i alla led, från idé till färdig produkt samt från beställning till leverans. I arbetet med att erbjuda attraktiva produkter är vi hela tiden lyhörda och lösningsorienterade. Vi lyssnar på era och konsumenternas behov. Vad marknaden efterfrågar får vi veta genom er, men också genom våra nationella och internationella nätverk.

 

Kvalitetssäkring

  • Vi ställer höga krav på att våra produkter ska hålla hög och jämn kvalitet. Varje produktion inspekteras avseende funktion, utseende och förpackning.
  • Vi ställer höga krav på hur de produkter vi erbjuder påverkar vår omgivning och miljö.
  • Vi arbetar med leverantörer som agerar ansvarsfullt.