Hållbar, hållbarare, hållbarast

Hållbar, hållbarare, hållbarast

Hållbarhet hit, hållbarhet dit. Överallt finns det här ordet – hållbarhet – men vad betyder det egentligen? Vad är hållbart? Hur ska jag tänka? Hur ska jag agera? Buppa försöker koka ner begreppet för att göra det aningens mer greppbart och enklare att förstå.

Många tänker i första hand på klimat och miljö när man hör ordet hållbarhet. Men begreppet innehåller mer än så! Brundtlandkommissionen, som FN tillsatte i mitten av 1980-talet, definierade hållbar utveckling som "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". The Buppa Brands hållbarhetsmotto har tagit avstamp i det här: 
Det vi gör idag, ska vara snällt mot imorgon!

Så, hur ska man då tänka när man vill leva hållbart? Självklart är miljön en stor del, men även sociala och ekonomiska perspektiv behöver tas med när man tänker hållbarhet. Så här resonerar Buppa kring hållbarhet:

Hållbar
Att vara hållbar är – enligt Buppa – att konsumera och leva smart! T ex att köpa produkter med så bra kvalitet som möjligt, som samtidigt passar ens plånbok. Bra kvalitet ger lång livslängd på en produkt och den kan användas länge, den blir då hållbar. Kanske kan den t o m användas till mer än ett ändamål – ännu bättre!

Hållbarare
För att bli ännu mer hållbar behöver man tänka ett steg längre – en produkt som har lägre miljöpåverkan på ett eller annat sätt är mer hållbar! En bra vägledning här är att titta efter någon slags miljömärkning eller hitta en produkt gjord av återvunna material. Alternativt att väga in av vem eller hur produkten har producerats gör ens val mer hållbart.

Hållbarast
Givetvis är det mest hållbara alternativet återbruk – att återanvända redan producerade produkter. Det är snällt mot miljön och oftast även mot plånboken. Det kan vara second hand – redan använda produkter men som fortfarande är fullt fungerande – men det kan också vara nyproducerat. Nyproducerade produkter gjorda av restpartier av redan framställt material. Där har man tagit tillvara redan förbrukade resurser som sedan förädlas vidare – ofta kallat återbruk eller upcycling.

För att bli så hållbar som det bara går ska alla aspekter vägas in – miljö, ekonomi och sociala aspekter. Ett enkelt ’Kom ihåg’det du gör idag ska vara snällt mot imorgon!

//Buppa

2021-02-24 11:15
Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen